Tuuru karjamõis
TUURU KARJAMÕISA RENOVEERIMINE AVATUD KOGUKONNA- JA TEGEVUSKESKUSEKS
Seltsi eesmärgiks on taastada ajalooline Tuuru karjamõis aktiivse ja avatud kogukonna- ja tegevuskeskusena, mis väärtustab ja tutvustab Läänemaa talupidamiskultuuri, luues samal ajal võimalused kohaliku elukeskkonna parendamiseks ja piirkonna tutvustamiseks laiemalt.
Ehitus on jagatud kahte etappi, eeldatav valmimisaeg oli 2018 november,  tegelik valmimisaeg 2019 juuni.
Teine etapp, mis hõlmab rookatuse ja pööningukorruse ehitust,  valmib eeldatavalt 2023.

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27078