Tuuru karjamõis
TUURU KARJAMÕISA RENOVEERIMINE AVATUD KOGUKONNA- JA TEGEVUSKESKUSEKS
Seltsi eesmärgiks on taastada ajalooline Tuuru karjamõis aktiivse ja avatud kogukonna- ja tegevuskeskusena, mis väärtustab ja tutvustab Läänemaa talupidamiskultuuri, luues samal ajal võimalused kohaliku elukeskkonna parendamiseks ja piirkonna tutvustamiseks laiemalt.
Ehitus on jagatud kahte etappi, esimene etapp valmib augustis 2018, teine etapp valmib aasta pärast.

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27078